Suwalszczyzna.com.pl Baza internetowej informacji turystycznej

Noclegi i wypoczynek
na Suwalszczyźnie

Suwalszczyzna-noclegi, informacje, mapy
Suwalszczyzna
WYSZUKAJ
INFO  SUWALSZCZYZNY
MIEJSCOWOŚCI SUWALSZCZYZNY
MAPA ATRAKCJI
Mapa Atrakcji Suwalszczyzny i Mazur
ATRAKCJE SUWALSZCZYZNY

EŁK

We wczesnym średniowieczu, na wyspie jeziora Ełk istniała jaćwieska strażnica. W tym samym miejscu, w latach 1398-1406, Krzyżacy wybudowali mały zamek. Miał on położenie strategiczne oraz dawał dobre zabezpieczenie okolicznej ludności. W kilka lat po bitwie pod Grunwaldem zamek ten został niestety zburzony.

Pierwszym, który wymienia nazwę Łek jest nasz Polski kronikarz - Jan Długosz. Nazwę ta wzięła się od rzeki. Wysuwano też hipotezę, że nazwa ta wywodzi się od słowa łęg - nadbrzeżna łąka. Obecna forma Ełk powstała z miejscownika "we Łku"; "e" z przyimka "we" zaczęto używać jako przynależne do nazwy i tak powstało "w Ełku".

Dzięki korzystnemu położeniu Ełk rozwijał się szybko i wkrótce otrzymał prawa miejskie od wielkiego mistrza Pawła von Russdorfa. Z powodu rozbieżności przekazów za datę nadania przyjmuje się rok 1425, czyli datę założenia wsi.

Po zakończeniu wojny 13-letniej rozpoczęło się dalsze zasiedlanie okolicznych terenów. W 1499 r. Ełk liczył już około 600 osób. Pierwsza parafia powstała w 1469 r.

Okresem największego rozwoju miasta był XVI w., kiedy książę Albrecht nadał przywilej targu tygodniowego (1560 r.). W tym okresie także wydawano tutaj książki w języku polskim. Od 1599 r. - istniejąca wcześniej- szkoła stała się szkołą książęcą. Zbudowano również szpital.

Ełk nawiedzało wiele klęsk: 1625 - zaraza, 1651 - wielki pożar, 1655 - Tatarzy , którzy spalili miasto i wymordowali ludność, 1688 - ponownie pożar. Stagnacja wkraczała w rozwój miasta.

W XVIII wieku założono szkołę i pierwszą aptekę. W 1800 r. powstało polskie seminarium nauczycielskie.
Pierwsza połowa XIX w. przyniosła kolejne tragedie. Pożary spowodowały, że zabytki z poprzednich wieków nie istnieją. Ełk sprawia wrażenie miasta XIX-wiecznego.

W roku 1868 nastąpiło otwarcie linii kolejowej Ełk - Królewiec. W okresie I wojny miasto znalazło się na linii frontu. Trzykrotnie dostawało się w ręce Rosjan. Na skutek bombardowań zniszczone zostało cale śródmieście, odbudowane w okresie międzywojennym. Nastąpił wówczas okres rozwoju gospodarczego miasta.

Dalszy jego rozwój przypadł na lata powojenne. W 1992 roku Ełk stał się siedzibą Diecezji, a w 1999 - stolicą powiatu.


Informacje zaczerpnięto z :

  • S.Maciejewski "Po ziemi Suwalskiej"
  • S.Maciejewski "Szlakami Północnej Suwalszczyzny"
  • I.W. Baturowie "Po ziemi Augustowskiej"
  • W.Batura "Szlakami Południowej Suwalszczyzny"
  • J.Bacewicz "Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska"

 

WYSZUKAJ MIEJSCE WYPOCZYNKU i NOCLEGU - wg REGIONU [Suwalszczyzna i Mazury]:

AUGUSTOWSZCZYZNA  BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY  SEJNEŃSZCZYZNA  SUWAŁKI i OKOLICA  SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY  MAZURY GARBATE  MAZURY  WIGRY i OKOLICA

Validated by HTML Validator