Suwalszczyzna.com.pl Baza internetowej informacji turystycznej

Noclegi i wypoczynek
na Suwalszczyźnie

Suwalszczyzna-noclegi, informacje, mapy
Suwalszczyzna
WYSZUKAJ
INFO  SUWALSZCZYZNY
MIEJSCOWOŚCI SUWALSZCZYZNY
MAPA ATRAKCJI
Mapa Atrakcji Suwalszczyzny i Mazur
ATRAKCJE SUWALSZCZYZNY

JAMINY

Jaminy to duża wieś, przedsiółek Biebrzańskiego Parku Narodowego, przed wojną siedziba gminy Dębowo.

Wieś wzięła swoją nazwę od Puszczy Jaminy - fragmentu Puszczy Nowodworskiej. Nad rzeczką Jaminą w XVII wieku powstała Ruda Jaminy Stanisława Reszki. Około 1703 roku, przejął te tereny - możliwe że bezprawnie - Kazimierz Krzysztof Sienicki, miecznik litewski, generał artylerii. Pozabierał okolicznym dzierżawcom łąki i pozakładał wsie. Niszczejącą rudnię przekształcił w młyn. Rozbudował osadę Jaminy i postawił w niej dwór. W czasie wojny północnej Sienicki trafił do niewoli rosyjskiej i w 1711 roku zmarł na Syberii. Po jego śmierci, dobra przechodziły z rąk do rąk, i wiele mieszkających tu rodzin szczyci się dziś szlacheckimi koligacjami i herbami.


Informacje zaczerpnięto z :

  • S.Maciejewski "Po ziemi Suwalskiej"
  • S.Maciejewski "Szlakami Północnej Suwalszczyzny"
  • I.W. Baturowie "Po ziemi Augustowskiej"
  • W.Batura "Szlakami Południowej Suwalszczyzny"
  • J.Bacewicz "Podstawy wiedzy regionalnej ziemia suwalska"

 

WYSZUKAJ MIEJSCE WYPOCZYNKU i NOCLEGU - wg REGIONU [Suwalszczyzna i Mazury]:

AUGUSTOWSZCZYZNA  BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY  SEJNEŃSZCZYZNA  SUWAŁKI i OKOLICA  SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY  MAZURY GARBATE  MAZURY  WIGRY i OKOLICA

Validated by HTML Validator