Suwalszczyzna.com.pl Baza internetowej informacji turystycznej

Noclegi i wypoczynek
na Suwalszczyźnie

Suwalszczyzna-noclegi, informacje, mapy
Suwalszczyzna
WYSZUKAJ
INFO  SUWALSZCZYZNY
MIEJSCOWOŚCI SUWALSZCZYZNY
MAPA ATRAKCJI
Mapa Atrakcji Suwalszczyzny i Mazur
ATRAKCJE SUWALSZCZYZNY
Strona glówna  Strona główna » Wigierski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy


Utworzono: 1989 r.
Powierzchnia: 14.956 ha
Zbiorniki wodne: 45 - o łącznej powierzchni 28 km2
Największe jezioro: Wigry
Największa rzeka: Czarna Hańcza
Długość szlaków turystycznych lądowych: 150 km

jezioro Wigry

Informacje ogólne o Parku

Centralną częścią Parku jest jezioro Wigry, wraz z całym zespołem jezior otaczających i pozostających z nim w ścisłym związku hydrologicznym. Poszczególne jeziora Parku różnią się między sobą pod względem troficzności wód. Specyficzną grupę stanowią jeziorka - suchary. Te śródleśne zbiorniki o brązowej, mało przeźroczystej wodzie i dużą ilością substancji organicznych są niezwykle pięknymi tworami natury.
Niektóre z obecnych jezior kompleksu Wigierskiego były zatokami Wigier, które w wyniku zarastania roślinnością wodną i wypełnienie szczątkami roślin i zwierząt uległy oddzieleniu od głównego jeziora. Tak m.in. powstały: Muliczne, Okragłe, Długie, Białe Wigierskie, Kriszyn, Zakąty (Klonek), Leszczewek i inne.
Główną rzeką WPN jest Czarna Hańcza. Drugą co do wielkości rzeczka Kamionka, a następnie Wiatrołuża i Maniówka.

Flora Parku jest bardzo bogata. Liczy ponad 800 gatunków roślin naczyniowych, około 170 gatunków maszaków i 300 porostów oraz wiele gatunków grzybów, śluzowców i glonów. Spośród drzew najliczniej występuje sosna i świerk. Oprócz nich także brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna, dąb szypułkowaty, lipa drobnolistna i inne.

Fauna Parku jest charakterystyczna dla obszaru Puszczy Augustowskiej. Występują tu wilki, rysie, łosie, jelenie, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, kuny i wiewiórki. Najbardziej charakterystycznym gatunkiem, będącym symbolem WPN jest bóbr. Zaobserwowano także tutaj 195 gatunków ptaków, głównie wodno-błotnych. Najliczniejszymi są: kaczka krzyżówka, łyska, perkoz, mewa, rybitwa, gągoł, łabędż.

Na terenie WPN znajdują się różne zabytki archeologiczne. Najstarsze z paleolitu - kamienne narzędzia - świadczą o momencie pojawienia się, po ustąpieniu lądolodu, pierwszych ludzi.

Cennym obiektem zabytkowym jest zespół poklasztorny Kamedułów, który powstał w XVII wieku w miejscu królewskiego, myśliwskiego dworku. Wcześniej istaniała tu osada Wigran.

Obecnie w odbudowanych i odnowionych po zniszczeniach wojennych obiektach poklasztornych mieści się Dom Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Sztuki, a także muzeum pobytu Papieża Jana Pawła II na Wigrach.
Turystyka

Na potrzeby ruchu turystycznego zostały opracowane przez Park specjalne ścieżki edukacyjne:
LAS, SUCHARY, PŁAZY, JEZIORA, PUSZCZA
. Ruch turystyczny odbywa się także po:
 • wyznaczonych szlakach,
 • istniejących drogach publicznych:
 • drodze wojewódzkiej (Suwałki-Sejny),
 • drogach powiatowych,
 • gęstej sieci dróg gminnych.
Ważne informacje turystyczne:
 • Na terenie Parku obowiązuje karta wstępu.
 • Podróże na szlakach turystycznych mogą odbywać się przez cały rok od świtu do zmierzchu.
 • Akweny udostępnione dla turystów i wędkarzy to: Wigry, Pierty, Omułówek, Mulaczysko, Czarne k.Bryzgla, Leszczewek, Postaw i rzeka Czarna Hańcza poniżej Wigier. Z penetracji wyłączone są strefy nadbrzeżne jezior zarośnięte trzcinami, a także pas wody o szerokości 100 metrów na odcinku od wpływu rzeki Czarnej Hańczy do Wigier, aż do półwyspu Łysocha.
 • Wyżej wymienione - udostępnione wody WPN można zwiedzać: kajakiem, łodzią wiosłową, żaglówką lub innym sprzętem pływającym bez silnika spalinowego.
 • Sezon turystyczny na wodach trwa od 1 czerwca do 1 listopada. Jedynie w rejonie pomiędzy wyspami Ordów, Ostrów, Krowa a lądem stałym we wsi Bryzgiel pływanie łodziami zaczyna się od 15 czerwca.
 • Wędkowanie może odbywać się wyłącznie na podstawie licencji, którą wykupuje się w siedzibie WPN. Przy każdej zakupionej licencji znajduje się regulamin połowu określający zasady obowiązujące w danym roku.
KĄPIELISKA - PLAŻE:
Gawrychruda (jez. Wigry) | Krzywe (jez. Czarne) | Stary Folwark (jez. Wigry)

POLA NAMIOTOWE:
Maćkowa Ruda, Wysoki Most- "Bindużka", "Gremzdówka", Zakąty - "Jastrzęby"

WYSTAWY: MUZEUM WIGIER - Stary Folwark 50

REJS: po jez. Wigry - statek TRYTON - szlak 15 km

WYSZUKAJ MIEJSCE WYPOCZYNKU i NOCLEGU - wg REGIONU [Suwalszczyzna i Mazury]:

AUGUSTOWSZCZYZNA  BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY  SEJNEŃSZCZYZNA  SUWAŁKI i OKOLICA  SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY  MAZURY GARBATE  MAZURY  WIGRY i OKOLICA

Validated by HTML Validator